Vědecko-technický
park DubáMILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Unikátní institut


Za účelem výzkumu plazmového zplyňování, metod výroby syntézního plynu a jeho následného využití byl společností Millenium Technologies a.s. v roce 2011 založen Vědecko-technický park v Dubé u České Lípy. Jedná se o unikátní institut, jak v rámci České republiky, tak v rámci Evropské unie.MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Rozvoj inovací


Kromě vlastního výzkumu a vývoje je cílem VTP Dubá také zprostředkovat spolupráci vysokých škol a vědeckých pracovišť s komerčními podniky a napomáhat tak k rozvoji inovací a přenosu výsledků akademického výzkumu do praxe.

MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Šetrný k životnímu prostředí


Fakt, že byla výstavba Vědecko-technického parku Dubá schválena v chráněné krajinné oblasti, svědčí o šetrnosti technologie plazmového zplyňování k životnímu prostředí.
Fotogalerie

Charakter technologie plazmového zplyňování otevírá cestu k využití téměř libovolného odpadního produktu.

Odpad nemusí být problém!Navštivte náš park