Výzkumné a vývojové
projekty podpořené z EU

Děkujeme za podporu a spolufinancování Evropské Unii a Ministerstvu průmyslu a obchodu České Republiky.

MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

VAV TECHNOLOGIE PRO EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACI ČISTÍRENSKÝCH KALŮ


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší VaV prototypu plazmového reaktoru pro energetické využití problematického odpadu - čístírenského kalu. Plazmové zplyňování organické části kalů vytvoří syntézní plyn, který bude sloužit jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie.

Stáhnout


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

VAV MOBILNÍ JEDNOTKY TECHNOLOGIE PLAZMOVÉ LIKVIDACE ODPADŮ


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace odpadů a ekologických zátěží.

Stáhnout


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE VÝZKUMNĚ INOVAČNÍ KAPACITY MILLENIUM TECHNOLOGIES A.S


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity žadatele v oblasti plazmového zplyňování odpadu.

Stáhnout