Výzkumné a vývojové
projekty EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

VaV technologie pro ekologické zpracování a recyklaci čistírenských kalů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší VaV prototypu plazmového reaktoru pro energetické využití problematického odpadu – čístírenského kalu. Plazmové zplyňování organické části kalů vytvoří syntézní plyn, který bude sloužit jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

VaV mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace odpadů a ekologických zátěží.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rozšíření a modernizace výzkumně inovační kapacity Millenium Technologies, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity žadatele v oblasti plazmového zplyňování odpadu.

Vytvoříme vám řešení na míru