Neomezené možnosti využití

Dokonale čisté zplyňování vám dovolí vyrobit energii z jakéhokoliv odpadu.
Podívejte se na pár příkladů z praxe.

Komunální odpad

 • Velká města, ale i malé obce produkují ohromné množství odpadu, který se většinou uchovává na skládkách nebo se složitě upravuje na tuhé alternativní palivo pro běžné spalovny.
 • Když ale komunální odpad správně připravíte, je energeticky srovnatelný s uhlím a naší technologií plazmového zplyňování z něj vyrobíte energii efektivně, a hlavně zcela šetrně k životnímu prostředí.
 • Můžete tak své obci nebo městské části nejen vyřešit problémy se skladováním odpadu, ale i pomoct k energetické soběstačnosti.

Průmyslový odpad

 • Průmyslový odpad musí firmy na vlastní náklady likvidovat. Čím složitější technologická výroba, tím dražší je většinou likvidace odpadu.
 • S naší technologií plazmového zplyňování ale uděláte z odpadu skvěle využitelné palivo nebo materiál. Přímo v areálu podniku, kde odpad vzniká, tak vyrobíte čistou energii, kterou rovnou vrátíte zpátky do výroby.
 • Místo drahého likvidování tak díky odpadu naopak můžete zásadně ušetřit.

Čistírenské kaly

 • Čistírenské kaly se dřív vyvážely na pole jako hnojivo. Dnes se to děje čím dál míň a v budoucnosti se chystá úplný zákaz. Kaly totiž obsahují nebezpečné látky jako hormony, antibiotika a těžké kovy. A skrze hnojivo se nám tyhle odpady dostávaly rovnou do jídla.
 • Díky technologii plazmového zplyňování z kalů snadno vytvoříte syntézní plyn, který dále použijete, např. jako palivo k výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách. Ty navíc dávají ještě teplo, které můžete využít k usušení kalů na vstupu.
 • Pokud tedy řešíte, co s kalovou koncovkou své čističky odpadních vod, plazmové zplyňování je přesně pro vás. Je čisté, bezpečné, neohrožuje životní prostředí, a ještě využije energii kalů ve váš prospěch.

Nebezpečný a nemocniční odpad

 • Nebezpečný a nemocniční odpad se začíná svým tvůrcům čím dál víc prodražovat. Ekologické normy se zpřísňují a linky, které jsou schopné i nebezpečný odpad zlikvidovat nezávadně, bývají zoufale přetížené.
 • Pro technologii plazmového zplyňování je ale nebezpečný odpad v podstatě jako každý jiný. Při teplotě 5 000°C je už celkem jedno, co spalujete.
 • Pokud tedy vytváříte nebezpečný odpad, plazmové zplyňování vás ho nejen úplně bezpečně a ekologicky zbaví, ale ještě vám pomůže ušetřit na nákladech.
 • Oproti běžnému komunálnímu odpadu je jen potřeba být opatrnější při skladování vstupního materiálu a výsledný plyn důkladně vyčistit.

Likvidace ekologických zátěží

 • Díky dokonalé čistotě procesu můžete plazmové zplyňování bez problémů použít i k likvidaci ekologických zátěží. A nemusíte kvůli tomu hned stavět reaktor. Dodáme vám mobilní zplyňovací jednotku přímo na místo, kde k havárii došlo.
 • Mobilní kontejnerová jednotka se hodí například k vyčištění místa výskytu pesticidů nebo průsaku nebezpečných látek do půdy. Prostě pro všechny odpady, které je nebezpečné nebo nepraktické někam převážet.
 • Mobilní jednotka se samozřejmě hodí i v případech, kdy odpad někde vzniká jednorázově a je logisticky obtížné ho někam odvážet. Například na vojenských misích nebo cvičeních.

Vytvoříme vám řešení na míru