Neomezené
možnosti využití

Dokonale čisté zplyňování vám dovolí vyrobit energii z jakéhokoliv odpadu.

Podívejte se na pár příkladů z praxe.

MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Komunální odpad


Velká města, ale i malé obce produkují ohromné množství odpadu, který se většinou uchovává na skládkách nebo se složitě upravuje na tuhé alternativní palivo pro běžné spalovny.

Když ale komunální odpad správně připravíte, je energeticky srovnatelný s uhlím a naší technologií plazmového zplyňování z něj vyrobíte energii efektivně, a hlavně zcela šetrně k životnímu prostředí.

Můžete tak své obci nebo městské části nejen vyřešit problémy se skladováním odpadu, ale i pomoct k energetické soběstačnosti.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Průmyslový odpad


Průmyslový odpad musí firmy na vlastní náklady likvidovat. Čím složitější technologická výroba, tím dražší je většinou likvidace odpadu.

S naší technologií plazmového zplyňování ale uděláte z odpadu skvěle využitelné palivo nebo materiál. Přímo v areálu podniku, kde odpad vzniká, tak vyrobíte čistou energii, kterou rovnou vrátíte zpátky do výroby.

Místo drahého likvidování tak díky odpadu naopak můžete zásadně ušetřit.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Nebezpečný a nemocniční odpad


Nebezpečný a nemocniční odpad se začíná svým tvůrcům čím dál víc prodražovat. Ekologické normy se zpřísňují a linky, které jsou schopné i nebezpečný odpad zlikvidovat nezávadně, bývají zoufale přetížené.

Pro technologii plazmového zplyňování je ale nebezpečný odpad v podstatě jako každý jiný. Při teplotě 5 000°C je už celkem jedno, co spalujete.

Pokud tedy vytváříte nebezpečný odpad, plazmové zplyňování vás ho nejen úplně bezpečně a ekologicky zbaví, ale ještě vám pomůže ušetřit na nákladech.

Oproti běžnému komunálnímu odpadu je jen potřeba být opatrnější při skladování vstupního materiálu a výsledný plyn důkladně vyčistit.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Čistírenské kaly


Čistírenské kaly se dřív vyvážely na pole jako hnojivo. Dnes se to děje čím dál míň a v budoucnosti se chystá úplný zákaz. Kaly totiž obsahují nebezpečné látky jako hormony, antibiotika a těžké kovy. A skrze hnojivo se nám tyhle odpady dostávaly rovnou do jídla.

Díky technologii plazmového zplyňování z kalů snadno vytvoříte syntézní plyn, který dále použijete, např. jako palivo k výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách. Ty navíc dávají ještě teplo, které můžete využít k usušení kalů na vstupu.

Pokud tedy řešíte, co s kalovou koncovkou své čističky odpadních vod, plazmové zplyňování je přesně pro vás. Je čisté, bezpečné, neohrožuje životní prostředí, a ještě využije energii kalů ve váš prospěch.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Likvidace ekologických zátěží


Díky dokonalé čistotě procesu můžete plazmové zplyňování bez problémů použít i k likvidaci ekologických zátěží. A nemusíte kvůli tomu hned stavět reaktor. Dodáme vám mobilní zplyňovací jednotku přímo na místo, kde k havárii došlo.

Mobilní kontejnerová jednotka se hodí například k vyčištění místa výskytu pesticidů nebo průsaku nebezpečných látek do půdy. Prostě pro všechny odpady, které je nebezpečné nebo nepraktické někam převážet.

Mobilní jednotka se samozřejmě hodí i v případech, kdy odpad někde vzniká jednorázově a je logisticky obtížné ho někam odvážet. Například na vojenských misích nebo cvičeních.

Vytvoříme vám řešení na míru