Zplyňování není
spalování

Plazmové zplyňování umožňuje efektivně využít téměř jakýkoliv odpad. Výstupem je syntézní plyn, který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku. Technologie má malé rozměry a je vhodná i pro menší města, organizace a firmy.

Vybrali jsme několik ukázkových variant pro vaši lepší představu...

MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


Komunální odpad


Komunální odpad je klasickým vstupem pro technologii plazmového zplyňování. Lidstvo produkuje ohromné množství tohoto odpadu a my jej dokážeme energeticky využít.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


Průmyslový odpad


Průmyslový odpad, včetně nebezpečného, představuje pro výrobní společnosti problém, jehož řešení je pro ně čím dál dražší nákladovou položkou.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.
MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.

Nebezpečný a nemocniční odpad


Nebezpečný a nemocniční odpad představují pro jejich tvůrce drahý problém. Rostoucí ekologické uvědomění způsobuje, že čím dál tím větší množství odpadů přechází do klasifikace nebezpečných a zpracovatelské kapacity zoufale nedostačují tomuto trendu.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


Čistírenské kaly


Čistírenské kaly jsou klasickým příkladem vývoje v nahlížení na odpady a zpřísňujících se ekologických norem. Dříve byly tyto kaly vyváženy na pole jako hnojivo. Dnes se tato praxe omezuje a v budoucnosti bude úplně zakázána.


MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.
MILLENIUM TECHNOLOGIES, a.s.


Likvidace ekologických zátěží


Specifickou oblast využití technologie plazmového zplyňování představují ekologické zátěže, které je vhodné řešit přímo na místě jejich vzniku. Za tímto účelem jsme vyvinuli mobilní jednotku, kterou je možné dovézt, kam je potřeba, a tam odpad zlikvidovat.


Jak to funguje?Vytvoříme vám řešení na míru